#PasabaporZAC | Marta Sánchez-Nieves, profesora de Ruseando, ruso para emprendedores+

#PasabaporZAC | Marta Sánchez-Nieves, profesora de Ruseando, ruso para emprendedores